.

DOM JEDNORODZINNY W KRAKOWIE

lokalizacja: Kraków
powierzchnia: 204 m2
typ: projekt budowlano - wykonawczy
inwestor: prywatny
autorzy: Marcin Jagiełło
data: projekt 2018, realizacja 2019