.

DOM JEDNORODZINNY W BYTOMIU SZOMBIERKACH - TYP A

lokalizacja: Bytom
powierzchnia: ~ 118 m2 + garaż 36 m2
typ: projekt budowlano – wykonawczy
inwestor: Armada Development S.A. / Srebrne Stawy
autorzy: Marcin Jagiełło, Jarosław Krysiak
data: projekt 2010 -2013, realizacja 2012-2015

Projektowane osiedle zlokalizowane jest w Bytomiu, w dzielnicy Szombierki, na terenach po byłej kopalni KWK Szombierki. Teren poprzemysłowy, na którym działalność kopalni została zakończona kilkanaście lat temu, w ciągu tego okresu zyskał nowe walory krajobrazowo - przyrodnicze. Zróżnicowana topografia terenu, stawy pokopalniane, bogata flora i fauna predestynują ten obszar do zagospodarowania go funkcjami rekreacyjnymi i mieszkalnymi. Pierwsza część pola golfowego, oraz projektowane osiedle znajduje się w okolicy największego stawu, skupiska wielu gatunków zwierząt, które korzystając z wyjątkowo czystej wody osiedliły się w tym miejscu. Akwen ten pełni rolę centralnego punktu całej inwestycji. W sąsiedztwie zlokalizowany został klub golfowy, pierwszy dołek, pole treningowe oraz najbardziej atrakcyjne widokowo działki z domkami.

Głównym celem przy projektowaniu osiedla było maksymalne wymieszanie dwóch funkcji: mieszkalnej i rekreacyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu większość projektowanych domów ma bezpośrednie powiązanie z polem golfowym, co czyni ich lokalizację bardziej atrakcyjną. Wkomponowanie domów pomiędzy poszczególne dołki pola stwarza wyjątkowy klimat do mieszkania i spędzania wolnego czasu. Osiedle otoczone jest dużą ilością zieleni, również tej specjalnie zaprojektowanej na potrzeby pola. Osiedle składające się z 77 obiektów tworzą tylko dwa typy domów. Dlatego aby zróżnicować zabudowę zastosowaliśmy zabieg polegający na obracaniu poszczególnych domów typu A i naprzemiennym ułożeniu domów typu B.

Przewidzieliśmy również możliwość zastosowania wymiennie kilku materiałów wykończeniowych takich jak drewno, cegła i tynk. Układ zabudowy harmonijnie dopełniają domy szeregowe.

Dom typu A / Dom mniejszy o powierzchni użytkowej 118 m2 z wolno stojącym dwustanowiskowym garażem o powierzchni 36 m2. W założeniu projektowym to dom kompaktowy o minimalnej powierzchni użytkowej, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich funkcji potrzebnych dla pięcioosobowej rodziny. Dom który jest alternatywą dla dużego mieszkania.